0 - 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Перевод песни Dawid Podsiadło - Powiedź Mi, Że Nie Chcesz


Текст песни Powiedź Mi, Że Nie Chcesz

Перевод песни Powiedź Mi, Że Nie Chcesz

Powiedź Mi, Że Nie Chcesz

Ulice o szczycie,
a w samym środku ja,
sekundy gonią czas.
Wrzucam bieg, zamiera świat.
Przez deszcz widzę
każdą zatrzymaną w ruchu twarz.

Wspomnień flesz razi mnie,
i czuję, jak krew
zaczyna we mnie biec.
Nim nastanie noc,
każdy wzrok i tak padnie na mnie,
nic już nie odstanie się.

Chciałbym móc patrzeć tak, jak wy,
Nie widzieć tego, co we mnie tkwi.

Syreny tną horyzontu brzeg.
Przyszedł na mnie czas,
obudzę się na raz.
Palcem grozi mi sam król.
Nie mogłem inaczej,
przez ciebie jestem tu.

W środku pękają struny chwil,
pulsuje rzeka
czerwienią moich win.
Gonię sam siebie,
i znów zamiera świat,
nie jestem tutaj sam.

Chciałbym móc patrzeć tak, jak wy.
Nie widzieć tego, co we mnie tkwi.
Chciałbym móc wyjść z tych za ciasnych ram.
Dzisiaj ze sobą stanąć twarzą w twarz.

Rozpiera mnie wstyd, rozpiera mnie strach.
Czernieją myśli w strumieniu praw.
Biegnę przez noc, nie dogonią mnie.
Te dni już nie powtórzą się.

Скажи мне, что не хочешь

Улицы на пике,
А в самой середине я,
Секунды подгоняют время.
Я бегу, мир замирает.
Я вижу сквозь дождь
Каждое лицо, застывшее в движении.

Воспоминания молнией озаряют меня,
И я чувствую, как кровь
Начинает бежать внутри меня.
До наступления ночи
Каждый взгляд и так падет на меня,
Ничто уже не отменится.

Я бы хотел уметь смотреть так, как вы,
Не видеть того, что внутри меня.

Сирены прорезают горизонта берег.
Время пришло за мной,
Я просыпаюсь сразу.
Сам король грозит мне пальцем.
Я не мог поступить иначе,
Из-за тебя я здесь.

Внутри меня разрываются струны мгновений,
Река пульсирует
Краснотой моих вин.
Я преследую сам себя,
И мир снова замирает,
Я здесь не один.

Я бы хотел уметь смотреть так, как вы,
Не видеть того, что внутри меня.
Хотел бы суметь выйти из этих слишком узких рамок.
Сегодня встать с собой лицом к лицу.

Переполняет меня стыд, переполняет меня страх.
Мысли чернеют в потоке законов.
Я бегу через ночь, они не догонят меня.
Эти дни уже не повторятся.

Оцените перевод:
0Выкладываем переводы зарегистрированных пользователей вне очереди! :)
Капча


Видеоклип к песне Powiedź Mi, Że Nie Chcesz