0 - 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Перевод песни Czesław Śpiewa - Język Węża


Текст песни Język Węża

Перевод песни Język Węża

Język Węża

Mówił, że jest niewinny
i od innych inny,
lecz wił się w zeznaniach
od zdania do zdania.
Plątał mu się cięty język,
bo zanadto chciał być zwięzły,
a nie długi i zawiły,
lecz go słowa podkusiły.
Chciał zanadto się wyślizgać?
A nie wyznać, ani przyznać.
Winę w usta włożyć damie,
która stała przy Adamie.
Tak ich zwiódł i tak omotał,
że umknęła gdzieś istota,
wątek całkiem się oddalił
i go na tym przyłapali.

Tak ich zwiódł i tak omotał,
że umknęła gdzieś istota
wątek całkiem się oddalił
i go na tym przyłapali.

Nie będę płakał,
wiem bowiem o tym,
kto jest niegrzeczny,
ten ma kłopoty. [x4]
Nie będę płakał...

Змеиный язык

Сказал, что не виновен
И от других отличается,
Но вилял в утверждениях
От фразы к фразе.
Заплетался его язвительный язык,
Ибо слишком хотел быть лаконичным,
А не длинным и запутанным,
Но его слова искусили.
Слишком хотел ускользнуть?
А не признать или сознаться.
Вину в уста вложить даме,
Которая была при Адаме.
Так их обманул и так подчинил себе,
Что существо куда-то скрылось,
Нить разговора совсем потерялась,
И его на том подловили.

Так их обманул и так подчинил себе,
Что существо куда-то скрылось,
Нить разговора совсем потерялась,
И его на том подловили.

Не буду плакать,
Знаю ведь о том,
Что непослушные
Имеют проблемы. [x4]
Не буду плакать...

Оцените перевод:
0Выкладываем переводы зарегистрированных пользователей вне очереди! :)
Капча


Видеоклип к песне Język Węża