0 - 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Перевод песни Akurat - Co Chcę


Текст песни Co Chcę

Перевод песни Co Chcę

Co Chcę

Ja chcę robić co chcę, jak chcę robić co chcę,
jak chcę robić co chcę,
Ty też rób co chcesz, ty też rób co chcesz
zamiast modlić się o deszcz.

Zakazują i polują, a później chodzą spięci,
zamiast robić co ich kręci.
Może lepiej rozpiąć choć jeden guzik
i już uśmiech jest na buzi.
Świeżego powietrza duży łyk,
to nie akcja niebezpieczna.
Nie pobrudzi butów,
nie obraża uczuć.

Ja chcę robić co chcę, jak chcę robić co chcę,
jak chcę robić co chcę,
Ty też rób co chcesz, ty też rób co chcesz
zamiast modlić się o deszcz. [x2]

Nie szkodząc nikomu, nie musieć robić niczego po kryjomu.
Zajrzeć pod dywan i nazwać to, co jeszcze się nie nazywa.
Bez lęku żyć na zdrowie, kiedy trzeba znać dobrą odpowiedź.
Granice mieć tam, gdzie ustawię jest sam.

Ja chcę robić co chcę, jak chcę robić co chcę,
jak chcę robić co chcę,
Ty też rób co chcesz, ty też rób co chcesz
zamiast modlić się o deszcz. [x2]

Bez lęku żyj na zdrowie, kiedy trzeba, znajdź dobrą odpowiedź.
Granice miej tam, gdzie ustawisz je sam.

Ja chcę robić co chcę, jak chcę robić co chcę,
jak chcę robić co chcę,
Ty też rób co chcesz, ty też rób co chcesz
zamiast modlić się o deszcz. [x2]

Что хочу

Я хочу делать что пожелаю, а раз хочу делать что пожелаю,
хочу делать что пожелаю,
Ты тоже делай что хочешь, ты тоже делай что хочешь
вместо того, чтобы молиться о дожде.

Запрещают и охотятся, а потом ходят напряженные,
вместо того, чтоб делать то, что их заводит.
Может, лучше расстегнуть хоть одну пуговицу,
и сразу улыбка на лице.
Свежего воздуха большой глоток -
это не опасное действие.
Не пачкает обувь,
не оскорбляет чувств.

Я хочу делать что пожелаю, а раз хочу делать что пожелаю,
хочу делать что пожелаю,
Ты тоже делай что хочешь, ты тоже делай что хочешь
вместо того, чтобы молиться о дожде. [x2]

Не вредя никому, не обязан ничего делать втихаря.
Посмотреть под диван и назвать то, что еще не имеет названия.
Без страха жить на здоровье, когда нужно знать хороший ответ.
Границы иметь там, где установлю их сам.

Я хочу делать что пожелаю, а раз хочу делать что пожелаю,
хочу делать что пожелаю,
Ты тоже делай что хочешь, ты тоже делай что хочешь
вместо того, чтобы молиться о дожде. [x2]

Без страха живи на здоровье, когда нужно, найди хороший ответ.
Границы имей там, где установишь их сам.

Я хочу делать что пожелаю, а раз хочу делать что пожелаю,
хочу делать что пожелаю,
Ты тоже делай что хочешь, ты тоже делай что хочешь
вместо того, чтобы молиться о дожде. [x2]

Оцените перевод:
0Выкладываем переводы зарегистрированных пользователей вне очереди! :)
Капча


Видеоклип к песне Co Chcę