0 - 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Перевод песни Akurat - Tylko Najwięksi


Текст песни Tylko Najwięksi

Перевод песни Tylko Najwięksi

Tylko Najwięksi

Dwoje ludzi kiedyś bliskich, to co dawniej było rajem,
Teraz nazywają piekłem, obwiniając się nawzajem.
Dwie rodziny obok siebie kiedyś nasączone zgodą,
Czyją kto uraził dumę, dzisiaj zgodzić się nie mogą.
Dwa tłumy kiedyś jeden, z jednej strony barykady,
Dziś osobno, bo dwóch ludzi chciało dobrać się do władzy,
Dwa narody jedną ziemię, wspólnych przodków i korzenie
Swoich bogów mają za nic w imię racji, żądz i granic.

Tylko najwięksi potrafią wyrzec się zemsty.
Tylko najwięksi potrafią wyrzec się.
Potrafią wyrzec się tylko najwięksi.
Potrafią wyrzec się tylko najwięksi.

To możesz być właśnie ty, może ty będziesz musiał wybrać,
Czy sięgnąć po czar zły, czy głęboki spokój wygrać.
To możesz być właśnie ty i pierwszy zatrzymać to,
Co krew burzy i podpowiada nigdy dobro, lecz zło.
To mogę być właśnie ja, a gdy to już dotrze do mnie,
Niech moja czujność trwa, bym postępował przytomnie.
To mogę być właśnie ja, gdy przyjdzie czas surowej lekcji.
Czy będzie we mnie dość siły, bym nie mówił głosem bestii.

Tylko najwięksi potrafią wyrzec się zemsty.
Tylko najwięksi potrafią wyrzec się.
Potrafią wyrzec się tylko najwięksi.
Potrafią wyrzec się tylko najwięksi. [x2]

Только самые великие

Два человека, когда-то близких, то, что когда-то было раем,
Теперь называют адом, обвиняя друг друга наперебой.
Две семьи рядом друг с другом были когда-то в полном согласии,
Чью кто задел гордость, сегодня не могут достичь согласия.
Две толпы когда-то как один стояли по одну сторону баррикады,
Сегодня отдельно, потому что два человека хотели добраться до власти.
Две нации одной земли, общих предков и корней
Своих богов ни во что не ставят во имя справедливости, похоти и границ.

Только самые великие смогут отказаться от мести.
Только самые великие смогут отказаться.
Способны отказаться только самые великие.
Способны отказаться только самые великие.

Это можешь быть именно ты, может быть, тебе придется выбирать,
Стремиться ли к злым чарам, выиграть ли глубокий мир.
Это можешь быть именно ты и первым остановить это,
От чего кровь бушует и подталкивает к злому, но никогда к хорошему.
Это могу быть и я, а когда это достигнет меня,
Пусть моя бдительность помогает поступать сознательно.
Это могу быть и я, когда придет время сурового урока.
Хватит ли мне сил, чтобы не говорить голосом зверя?

Только самые великие смогут отказаться от мести.
Только самые великие смогут отказаться.
Способны отказаться только самые великие.
Способны отказаться только самые великие. [x2]

Оцените перевод:
0Выкладываем переводы зарегистрированных пользователей вне очереди! :)
Капча


Видеоклип к песне Tylko Najwięksi