0 - 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Перевод песни Czesław Śpiewa - Milion Na Rok


Текст песни Milion Na Rok

Перевод песни Milion Na Rok

Milion Na Rok

Obywatele,
co dobrze wiemy,
wciąż generują
nowe problemy!
Oni wyjadą,
nam się to przyda,
bo mniejsza będzie
troska i bida!

Jak się rozjadą
na cztery strony
w tej czterolatce
cztery miliony,
za lat czterdzieści,
panowie, panie,
w kraju nad Wisłą
nikt nie zostanie!

Jeden okrągły
milion na rok
niech zagraniczny
planuje skok!
Wiwat parlament,
premier i rząd!
Niech wreszcie wszyscy
wyjadą stąd!

Миллион в год

Граждане,
Коих хорошо знаем,
До сих пор генерируют
Новые проблемы!
Они уедут,
Нам это понравится,
Ведь меньше будет
Забот и бед.

Когда разъедутся
На все четыре стороны,
В эту четырехлетку
Четыре миллиона,
Лет за сорок,
Господа и дамы,
В стране над Вислой
Никого не останется!

Один круглый
Миллион в год
Пусть иностранный
Планирует ход!
Да здравствует парламент,
Премьер-министр и правительство!
Пусть в итоге все
Уедут отсюда!

Оцените перевод:
0Выкладываем переводы зарегистрированных пользователей вне очереди! :)
Капча


Видеоклип к песне Milion Na Rok