0 - 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Перевод песни Czesław Śpiewa - Do Polityka


Текст песни Do Polityka

Перевод песни Do Polityka

Do Polityka

Kto ty jesteś, człowieku?
Kto ty jesteś, człowieku?
Zbrodniarz, czy bohater?
Ty, którego do czynu
Wychowała noc.
Oto starca i dziecka
W ręku dzierżysz los
I twarz twoja zakryta,
Jak Golem nad światem.

Czy obrócisz w popioły
Miasto czy ojczyznę?
Stój! Zadrżyj w sercu swoim
Nie umywaj rąk,
Nie oddawaj wyroku
Niespełnionym dziejom.
Twoja jest waga
I twój jest miecz.

Ty ponad ludzką troską
Gniewem i nadzieją
Ocalasz albo gubisz
Pospolitą rzecz.

Ty jesteś dobry
i w gronie rodziny
pieściłeś nieraz blask
dziecinnych głów,
Ale jeżeli przeklnie Ciebie
milion rodzin, biada co pozostanie z Twoich dobrych dni,
co pozostanie z Twoich krzepkich mów.

Ciemność nadchodzi...

Gwarne miasta i pola,
Kopalnie, okręty
Na twojej dłoni ludzkiej,
Jakże ludzkiej.
Patrz: linia twego życia
Tędy będzie szła.

Trzykroć błogosławiony
Po trzykroć przeklęty,
Władco dobra, albo władco zła.

Политику

Кто ты, о человек?
Кто ты, о человек?
Злодей или герой?
Ты, которого в должность
Посвятила ночь.
Вот старика и ребенка
В руке держишь судьбу
И лицо твое закрыто,
Как Голем над миром.

Обратишь ли в пепел
Город или отчизну?
Стой! Побойся в своем сердце,
Не умывай руки,
Не оглашай приговор
Несделанными делами.
Весы в твоих руках
И в твоих руках меч.

Ты над человеческой заботой
Гневом и надеждой
Сохраняешь или губишь
Общее дело.

Ты добрый
И в семейном кругу
Ласкал не раз блеск
Детских голов,
Но если проклянет тебя
Миллион семей, мало что останется из твоего благоденствия,
Мало что останется из твоих сильных речей.

Тьма приближается...

Шумные города и поля,
Шахты и корабли
На твоей человеческой ладони,
Какой же человеческой.
Смотри: линия твоей жизни
Туда будет идти.

Трехкратно благословленный
Для трехкратного проклятия,
Владыка добра или владыка зла.

Оцените перевод:
0Выкладываем переводы зарегистрированных пользователей вне очереди! :)
Капча


Видеоклип к песне Do Polityka