0 - 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Перевод песни Akurat - Wieź


Текст песни Wieź

Перевод песни Wieź

Wieź

Więź już istnieje, więź już istnieje.
Więź już istnieje, więź już istnieje.

Bez statusu, bez dorobku,
Bo więź to tam w środku.
Tajemnicza struna, która wymknie się, brzmi kiedy chce...

Sprawdź to, sprawdź to sprawdź, a następnego dnia
Proszę sprawdź, czy pamiętam o niej ja. [x2]

Naprawdę blisko, naprawdę razem.
Zrozumiesz wszystko, kiedy zauważysz... [x4]

Że więź istnieje, więź już istnieje.
Więź już istnieje, więź już istnieje.

Bez śledzenia, bez szukania,
Bo więź wciąż ta sama.
Spokojem okryta, w ciszy się wyłania.
Jak zapach dzieciństwa, niby zapomniana.

Sprawdź to sprawdź, to sprawdź, a następnego dnia
Proszę sprawdź, czy pamiętam o niej ja. [x2]

Naprawdę blisko, naprawdę razem.
Zrozumiesz wszystko, kiedy zauważysz... [x4]

Że więź istnieje, więź już istnieje.
Więź już istnieje, więź już istnieje.

Связь

Связь уже существует, связь уже существует.
Связь уже существует, связь уже существует.

Без статуса, без достижений,
Потому что связь внутри.
Таинственная струна, которая “выключается” и звучит когда захочет...

Проверь это, проверь это, а на следующий день
Проверь, прошу, помню ли я о ней я. [x2]

Действительно близко, действительно вместе.
Все поймешь, когда обратишь внимание... [x4]

Что связь существует, связь уже существует.
Связь уже существует, связь уже существует.

Нет отслеживания, нет поиска,
Потому что связь все та же.
Миром окутанная, в тишине излитая.
Как запах детства, словно забыта.

Проверь это, проверь это, а на следующий день
Проверь, прошу, помню ли я о ней я. [x2]

Действительно близко, действительно вместе.
Все поймешь, когда обратишь внимание... [x4]

Что связь существует, связь уже существует.
Связь уже существует, связь уже существует.

Оцените перевод:
0Выкладываем переводы зарегистрированных пользователей вне очереди! :)
Капча


Видеоклип к песне Wieź